מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 18.4.2023

אודות האפליקציה

YuvT ("האפליקציה") היא אפליקציה, המאפשרת צפייה בתכנים שונים ובסרטוני הדרכת כושר גופני, בהתאמה למטרות המוגדרות על ידי המשתמש.

אודות האתר

Lasu.co.il הוא אתר המאגד את הפעילות של LASU לרבות: בלוג בריאות ותזונה, הצגה והכרה של אפליקצית LASU וחנות בגדים וציוד ספורט.  באתר ניתן לרכוש ציוד כושר לרבות בגדי ספורט וציוד ספורט. 

מי אנחנו?

יובל טננהאוס, בעצמה או בחברה שתוקם על ידיה ("החברה") היא היוצרת והמפעילה של האפליקציה ושל התכנים המופיעים בה ושאר השירותים המסופקים על-ידה (כולם ביחד – "השירותים").

מה עניינה של מדיניות הפרטיות הזו?

יצרנו את מדיניות הפרטיות הזו כי אנחנו מעריכים מאוד את המידע האישי והפרטיות שלך; אנא קרא אותה בזהירות, שכן היא כוללת מידע חשוב בנוגע לכך.

אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות, לכתובת הדואר האלקטרוני: support@lasu.co.il 

החברה פועלת להגנת פרטיותם של המשתמשים, בהתאם לחוקי ותקנות הגנת הפרטיות הישראליים וכן בהתאם לתקנות ה-GDPR של האיחוד האירופי, ככל שהן חלות.

מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והאמור בו מופנה לשני המינים.

הסכמה

כל שימוש שאעשה (או שארשה לאחרים לעשות) באחד או יותר מהשירותים השונים, מהווה את הסכמתי לתנאי מדיניות הפרטיות הזו, לרבות – איסוף, שימוש, גילוי, העברה או אחסון – של כל מידע אישי או פרטי.

איזה מידע אנחנו אוספים?

 1. מידע אישי: 
  1. שם פרטי ושם משפחה
  2. כתובת דואר אלקטרוני
  3. תמונה (אופציונלי על פי בחירת המשתמש – באמצעות העלאת קובץ או העברה מרשת פייסבוק)
  4. גיל ותאריך לידה
  5. משקל שיוזן על ידי המשתמש
  6. גובה שיוזן על ידי המשתמש
 2. מידע לא-אישי:
  1. מיקום
  2. אופן השימוש באפליקציה
  3. מה נעשה עם המידע שאנחנו אוספים?

   1. מידע אישי

   כל מידע אישי שנאסוף, מטופל בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, ויכול לשמש ל:

   1. גישה ושימוש – כל מידע אישי שתמסור לנו לשם השגת גישה לאחד או יותר מן השירותים, יכול לשמש אותנו בכדי לספק לך גישה או שימושיות לאותם שירותים, ולניטור השימוש שלך באותם השירותים.
   2. מטרות עסקיות של החברה כל מידע אישי שתמסור לנו, יכול לשמש אותנו בכדי לשפר את השימושיות של השירותים שאנחנו מספקים, להבנה טובה יותר של המשתמשים, לזיהוי ומניעה של שימושים לא נאותים, לאכיפת תנאי השימוש שלנו, ולניהול הכללי והשוטף של השירותים שלנו.
   3. מטרות מסוימות כל מידע אישי שתמסור לנו, למטרה מסוימת, יכול לשמש אותנו בקשר למימוש אותה מטרה.
   4. שיווק כל מידע אישי שתמסור לנו, יוכל לשמש אותנו בעתיד למטרות שיווקיות או פרסומיות, לרבות (אך לא רק( פניה אליך בנוגע לשירותים חדשים שיכולים לעניין אותך וכדומה.
   5. סטטיסטיקה כל מידע אישי שתמסור לנו להכנת דוחות המכילים מידע
    וניתוחים סטטיסטיים.

   1. מידע לא-אישי

   היות ומידע לא-אישי לא יכול לזהות אותך באופן ישיר, אנחנו שומרים את הזכות לעשות כל שימוש אפשרי על פי חוק, במידע לא-אישי.

   איזה מידע נחלוק עם צדדים שלישיים?

   1. מידע אישי

   אנחנו לא מתכוונים למכור את המידע האישי שלך לאף גורם אחר.

   עם זאת, מטבע הדברים, ישנם מצבים בהם ניאלץ למסור, לשתף או להעביר מידע אישי – מבלי לתת לך הודעה מוקדמת – בתנאים הבאים:

   1. מחויבות על-פי חוק – בכל מקרה בו נאמין, בתום לב, שגילוי מידע יהיה הכרחי על-פי חוק, לרבות אך לא רק, במקרה של צווים של גופים ממשלתיים, בתי משפט או רשויות רשמיות אחרות.
   2. מניעת עוולה או עבירה בכל בו נאמין, בתום לב, שגילוי מידע יהיה הכרחי לשם מניעת עבירה פלילית, נזק או הונאה.
   3. מטרות עסקיות ככל שנפתח את עסקינו, ייתכן שנרכוש או נמכור עסקים ונכסים. במקרה של מכירה, מיזוג, ארגון מחדש, פירוק או כל אירוע דומה, מידע אישי יכול להיות כלול במסגרת הנכסים המועברים. אתה מודע ומסכים כי כל מי שירכוש או ייכנס בנעלי החברה (או נכסיה), ימשיך להחזיק באותן זכויות בקשר למידע אישי ופרטיות, בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות.
   4. שיווק אנחנו נוכל למסור מידע אישי לצורך שיווק או פרסום השירותים שלנו. עם זאת, במקרים אלה, לא נמסור לצד שלישי כל מידע אישי – שניתן לזהות באופן ישיר עם מישהו מהמשתמשים בשירותים.
   5. סטטיסטיקה כל מידע אישי שתמסור לנו, יוכל לשמש אותנו להכנת דוחות המכילים מידע וניתוחים סטטיסטיים, אותם נוכל למסור לצורך שיווק או פרסום השירותים שלנו. עם זאת, במקרים אלה, לא נמסור לצד שלישי כל מידע אישי – שניתן לזהות באופן ישיר עם מישהו מהמשתמשים בשירותים.

   1. מידע לא-אישי

   היות ומידע לא-אישי לא יכול לזהות אותך באופן ישיר, אנחנו שומרים את הזכות לעשות כל שימוש אפשרי על פי חוק, במידע לא-אישי.

   קישורים לאתרים אחרים

   במסגרת האתר והשירותים, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אנחנו לא נהיה אחראים על מדיניות הפרטיות באותם אתרים, וממליצים לך לבדוק בעצמך את אותה מדיניות פרטיות, בכל מקרה ובכל אתר.

   אחסון ואבטחת מידע

   אנחנו מחויבים מאוד להגנה על המידע האישי והפרטיות שלך, ועושים כל מאמץ שמקובל בתעשייה, לשמירה על בטחון המידע האישי והפרטיות שלך, ולהגנה עליהם מפני אובדן, שינוי או שימוש לא ראוי. עם זאת, אם תבחין בפירצה כלשהי באבטחת המידע, אנא הודע לנו מידית לכתובת הדואר האלקטרוני: support@lasu.co.il, על מנת שנוכל לבחון את העניין ולטפל בו, ככל שניתן.

   תנאים אחרים

   1. שינוי תנאים

   החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש. באחריותך להיכנס לדף זה, מעת לעת, בכדי לברר האם בוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, בייחוד לפני מתן מידע אישי. מועד העדכון האחרון של מדיניות הפרטיות מופיע בראש העמוד. המשך השימוש בשירותים מהווה הסכמה מתמשכת לכל שינוי במדיניות פרטיות, כפי שיתבצע מעת לעת. אם שינוי כלשהו במדיניות הפרטיות לא יהיה לרוחך, הסעד היחיד העומד לרשותך יהיה הפסקת השימוש בשירותים או הגלישה באתר.

   1. דיוור ישיר
   1. ייתכן והחברה תהיה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם באמצעות מסרונים או דואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
   2. השימוש בשירותים או בחלקם, לרבות מסירת מספר הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מהווים הסכמה מפורשת לכך. עם זאת, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך על-ידי הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני: support@lasu.co.il
   1. פרסומות של צדדים שלישיים
   1. ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר או כחלק ממתן השירותים, בחסות שירות חיצוני – המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.
   2. יתכן ושירות חיצוני זה נעזר בקבצי Cookie המוצבים במכשירך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של השירות החיצוני ואינו כפוף למדיניות פרטיות זו.
   1. זכות למחיקה, תיקון והעברה

   עומדת לרשותך הזכות לדרוש כי המידע האישי שלך יוסר, יתוקן או יועבר אליך ולפנות בבקשות נוספות בקשר עם המידע האישי שלך, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני מפורט ל: support@lasu.co.il

   1. ברירת דין וסמכות שיפוט

   סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי.